Antti Nylén pohtii kolumnissaan Mitä katolinen kirkko opettaa eläinten oikeuksista? (Animalia 2/2008) katolisen kirkon opinkappaleiden merkitystä.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Katolisen kirkon katekismus opettaa, että "tarpeeton kärsimyksen tuottaminen eläimille ja niiden tarpeeton surmaaminen sotii ihmisen arvokkuutta vastaan".

 

Nylén painottaa katekismuksen opetuksessa kahdesti esiintyvää sanaa "tarpeeton". Siitä hän päättelee, että suoraan, että katolinen kirkko tarkoittaa, että "liha on meille tarpeetonta". Minusta katolisen kirkko opetus on vain hillitsevä ja kohtuutta etsivä eli tehotuotannon vastainen – ja ihmiskeskeinen.  Näkisin, ettei katolisen kirkon katekismuksen opetus ole kokonaan ristiriidassa nykymenon kanssa. Eläinten via dolorosa ihmisen suuhun ei ole katolisen kirkonkaan mielestä "tarpeetonta kärsimystä" vaan sitä tarpeellista. Valitettavasti.

 

Lukemani perusteella ainakin raamattu on oikea eläinten murhaamisen ja hyötykäytön ohjekirja ja oikeuttaja.

 

Jeesus sanoi: " Sen, minkä teette yhdelle pienimmistä, sen te teette minulle." Tätä lausetta on usein tulkittu puolustuspuheeksi eläimille. Ehkä Jeesus oli kettutyttöjen veroinen eläinaktivisti.

 

Nylén lopettaa kolumninsa kuin pappi saarnastuolissa: "Mutta syntien tunnustaminen ilman parannusta ei merkitse mitään. Sen tähden, arvoisa laaja yleisö, sinulla on vain yksi vaihtoehto: veganismi."

 

"Tuomas Akvinolainen on läntisen kirkon merkittävimpiä teologeja, ja hänen ajattelunsa eläimistä on vakiintunut osaksi katolisen kirkon oppia.

Akvinolaisen mukaan jokaisella oliolla on oma hierarkkinen paikkansa olemisen suuressa ketjussa. Ylinnä on Jumala. Hänen alapuolellaan ovat enkelit, joiden alapuolella ovat puolestaan ihmiset. Pahnan pohjimmaisina sijaitsevat eläimet ja kasvit. Kysymyksessä on sekä luonnonjärjestys että arvojärjestys.

Ihmisen ja eläimen ero perustuu Akvinolaisen mukaan siihen, että eläimet ovat vaistonvaraisia ja ihmiset puolestaan järjen ohjaamia, sielullisia olentoja. Karkeasti yksinkertaistaen eläimet ovat siis rationaalisen ihmisen käyttöön tarkoitettua sielutonta materiaalia."

Lähde:

Kulmavuori, Heli: Eläimet seimen äärellä