"Tuomas Akvinolainen on läntisen kirkon merkittävimpiä teologeja, ja hänen ajattelunsa eläimistä on vakiintunut osaksi katolisen kirkon oppia.

Akvinolaisen mukaan jokaisella oliolla on oma hierarkkinen paikkansa olemisen suuressa ketjussa. Ylinnä on Jumala. Hänen alapuolellaan ovat enkelit, joiden alapuolella ovat puolestaan ihmiset. Pahnan pohjimmaisina sijaitsevat eläimet ja kasvit. Kysymyksessä on sekä luonnonjärjestys että arvojärjestys.

Ihmisen ja eläimen ero perustuu Akvinolaisen mukaan siihen, että eläimet ovat vaistonvaraisia ja ihmiset puolestaan järjen ohjaamia, sielullisia olentoja. Karkeasti yksinkertaistaen eläimet ovat siis rationaalisen ihmisen käyttöön tarkoitettua sielutonta materiaalia."