Eduskunnan palkkiotoimikunta on 28.9.2010 pitämässään kokouksessa päättänyt tarkistaa kansanedustajien palkkiota 1.11.2010 alkaen.

Edellisen kerran kansanedustajien palkkioita tarkistettiin 1.5.2008.
 
Eduskunnan palkkiotoimikunta päätti samassa kokouksessa myös vuoden 2011 vaalien jälkeen maksettavista kansanedustajien palkkioista.
Kansanedustajan kuukausipalkkio on 1.5.2011 alkaen 6 335 euroa ja yli 12 vuotta kansanedustajana toimineen kuukausipalkkio on 6 811. Puhemiehen kuukausipalkkio on 11 675 euroa ja varapuhemiehen 9 729 euroa.
Korotus edellä olevista palkkioista on 6,5 prosenttia.
Samalla prosentilla korotettiin valiokuntien ja eduskuntaryhmien puheenjohtajien palkkiota, jotka 1.5.2011 alkaen ovat seuraavat:
1) suuren valiokunnan, perustuslakivaliokunnan, ulkoasiainvaliokunnan, valtiovarainvaliokunnan, tarkastusvaliokunnan ja yli 15 edustajan eduskuntaryhmän puheenjohtajille 1 178 euroa
2) muiden valiokuntien, valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaoston ja verojaoston sekä 3 – 15 edustajan eduskuntaryhmän puheenjohtajille 714 euroa
3)  valtiovarainvaliokunnan muiden jaostojen puheenjohtajille 471 euroa.
 
Päätöstä harkitessaan palkkiotoimikunta on muun muassa ottanut huomioon työmarkkinoilla tapahtuneen ansiokehityksen.
 
Puhemiestä koskevaa palkkiopäätöstä sovelletaan myös pääministerin palkkioon ja varapuhemiestä koskevaa palkkiopäätöstä ministerin palkkioon.
Kansanedustajien palkkioista päättää eduskunnan palkkiotoimikunta. Toimikuntaan kuuluvat puheenjohtajana Kansaneläkelaitoksen entinen pääjohtaja, varatuomari Pekka Tuomisto ja jäseninä Palvelualojen ammattiliitto PAM:n entinen puheenjohtaja Maj-Len Remahl ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n entinen johtaja, varatuomari Seppo Riski. Toimikunnan sihteeri on varatuomari Tanja Makkonen.